fredag 15 juni 2012

Selling news

Pressmeddelanden är verkligen old school PR, men samtidigt är de ytterst viktiga för vilken byrå som helst för att få ut nyheter om våra kunder. Det skickas ett oändligt stort antal pressmeddelanden till tidningar varje dag. Små, lokala nyhetstidningar kan få omkring 500 pressmeddelanden dagligen, medan de stora dags- och kvällstidningarna får in tusentals varje dag! Det är av naturliga skäl svårt för dem att sålla bland alla pressmeddelanden och välja ut vilka som ska förvandlas till nyhetsartiklar och reportage. En del tappas bort och kanske avfärdas för snabbt, även fast det kunde ha varit något som faktiskt intresserade dem. Därför är det viktigt att pressbearbeta.

Pressbearbeta innebär att man ringer upp redaktionen, kollar om de har sett pressmeddelandet och säljer sedan in det snabbt till journalisten man pratar med genom att lyfta fram de delar av nyheten som man vet kan få dem på kroken.

Jag, och resten av PR-konsulterna på min byrå, skickar ofta iväg våra pressmeddelanden tidigt på morgonen. Då ser vi till att redaktionen kanske upptäcker pressmeddelandet innan det sedvanliga redaktionsmötet då redaktionen går igenom nyhetsagendan för dagen. Det varierar hur många tidningar man skickar pressmeddelandet till, men urvalet har gjorts noggrant med hänsyn till nyhet, målgrupp, upplaga, spridning m.m.

Efter några timmar, när jag gissat att morgonmötet är slut, ringer jag upp några av de tidningar som jag skickat pressmeddelandet till och som jag tror har störst intresse av nyheten. Här har jag sedan min chans att uppmärksamma redaktionen på just mitt pressmeddelande och övertyga dem om att det skulle bli en intressant och läsvärd artikel.

Det är också på det här sättet man skapar och bygger relationer med olika journalister som kanske ofta skriver om de ämnen och det segment som ens kunder befinner sig i.

Allt detta gäller framför allt när man pressbearbetar nyhetstidningar. När det gäller magasin, som har mycket längre presstid, jobbar vi oftast på ett lite annorlunda sätt. Men mer om det någon annan gång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar